PHÁT ĐỘNG PHONG TRÀO HỘI THU GÂY QUỸ “VÌ BIỂN, ĐẢO VIỆT NAM” NĂM 2019

HỘI THU GÂY QUỸ “VÌ BIỂN, ĐẢO VIỆT NAM” NĂM 2019 là hoạt động ý nghĩa nhằm thể hiện trách nhiệm, tình cảm của tuổi trẻ Thủ đô đối với các cán bộ, chiến sỹ, nhân dân trên quần đảo Trường Sa đan​g ngày đêm bám biển, học tập, lao động, sản xuất vượt mọi khó khăn, gian khổ, kiên trì đấu tranh bảo vệ chủ quyền biển đảo.
Chương trình diễn ra cụ thể vào:
Thời gian: 08h00, ngày 08/3/2019
Địa điểm: Cung Thanh niên Hà Nội (37 Trần Bình Trọng, Hoàn Kiếm, Hà Nội).


Biendao.jpg15-09-2020

14 0 | A- A A+ | SHARE_ON_FACE_BOOK_LABEL