Phát động chương trình "Tri thức trẻ vì giáo dục" năm 2020

bc.png


Chương trình “Tri thức trẻ vì giáo dục” do Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Bộ Giáo dục và Đào tạo, Báo Tuổi Trẻ, Cty CP Tập đoàn Thiên Long phối hợp thực hiện, từ 2016 – 2020 nhằm tổ chức các hoạt động tạo môi trường để thanh niên, trí thức trẻ thực hiện, đề xuất các công trình, sáng kiến hỗ trợ việc giảng dạy, học tập. Nhằm tạo động lực để hoạt động nghiên cứu, sáng chế vì giáo dục sớm đi vào thực tiễn, Ban Tổ chức chương trình “Tri thức trẻ vì giáo dục”, các cơ sở Đoàn, ngành giáo dục trong cả nước sẽ huy động các nguồn lực xã hội để nhân rộng các công trình, sáng kiến hiệu quả, có tính ứng dụng thực tiễn cao.

Dựa trên tiêu chí về tính khả thi và tính mới, Ban Giám khảo của chương trình sẽ trao giải thưởng trị giá 10 triệu đồng/công trình cho từ 12-15 công trình được vào vòng chung kết toàn quốc. Vòng chung kết sẽ lựa chọn tối đa 5 công trình tiêu biểu hàng năm để trao giải thưởng 100 triệu đồng/công trình.

Đối tượng tham gia là thanh niên, đặc biệt là trí thức trẻ là công dân Việt Nam dưới 35 tuổi, có các công trình, sáng kiến mới thuộc lĩnh vực giáo dục như phương pháp dạy học, các sáng chế dụng cụ học tập hoặc công trình nghiên cứu giáo dục.

Các giải thưởng phụ gồm: Giải tác giả có hồ sơ được bình chọn nhiều nhất mỗi tháng (mỗi giải hai triệu đồng); giải các cơ sở đoàn và đoàn trường có nhiều hồ sơ hợp lệ tham gia nhất (mỗi giải năm triệu đồng).
Thời gian nhận hồ sơ chương trình “Tri thức trẻ vì giáo dục” năm 2020 từ ngày 05/6/2020 đến ngày 30/9/2020.
Thời gian Bình chọn hàng tháng từ ngày 05/6 - 30/10/2020 tại website https://www.trithuctre.doanthanhnien.vn
Chấm sơ khảo và công bố các công trình, sáng kiến lọt vào chung khảo từ ngày 31/10 - 06/11/2020. Chấm chung khảo và Lễ trao giải dự kiến trong tháng 11/2020

Các tác giả gửi bộ hồ sơ dạng file tới địa chỉ Email:trithuctrevigiaoduc@gmail.com gồm các tài liệu bắt buộc: 
(1) Bản đăng ký theo mẫu của chương trình; 
(2) Bản tóm tắt về công trình, sáng kiến (không quá một trang giấy A4); 
(3) Bản toàn văn và các phụ lục, hình ảnh, video clip minh họa, bản vẽ kỹ thuật kèm theo (nếu có); 
(4) 01 ảnh chân dung bán thân.


01-10-2020

13 0 | A- A A+ | SHARE_ON_FACE_BOOK_LABEL