KỶ NIỆM 152 NĂM NGÀY SINH V.I. LÊ-NIN - LÃNH TỤ VĨ ĐẠI CỦA CÁCH MẠNG VÔ SẢN THẾ GIỚI

“KỶ NIỆM 152 NĂM NGÀY SINH V.I. LÊ-NIN - LÃNH TỤ VĨ ĐẠI CỦA CÁCH MẠNG VÔ SẢN THẾ GIỚI”
 
V.I. Lê-nin (22/04/1870 – 22/04/2022) - Lãnh tụ vĩ đại của giai cấp vô sản toàn thế giới, người sáng lập Quốc tế Cộng sản (Quốc tế III), đồng thời lãnh đạo nhân dân Nga tiến hành Cách mạng Tháng Mười Nga, lập ra Nhà nước công nông đầu tiên trên thế giới do Đảng của giai cấp vô sản lãnh đạo.
 
Theo Lênin, xây dựng chủ nghĩa cộng sản là nhiệm vụ phức tạp hơn nhiệm vụ lật đổ giai cấp tư sản, rằng tương lai của chủ nghĩa cộng sản thuộc về thanh niên, thanh niên là người xây dựng chủ nghĩa cộng sản. Người cho rằng: “Thế hệ những người lao động được đào tạo trong xã hội tư bản chủ nghĩa thì giỏi lắm chỉ có thể giải quyết được nhiệm vụ phá hủy nền móng của chế độ tư bản già cỗi và đặt được nền móng vững chắc, trên đó chỉ có thế hệ khởi công trong những điều kiện mới, mới có thể xây dựng được”(*). Như vậy tương lai của chủ nghĩa cộng sản thuộc về thanh niên. Nếu không lôi cuốn được toàn thể quần chúng thanh niên vào sự nghiệp xây dựng xã hội mới thì sẽ không thể xây dựng được xã hội cộng sản chủ nghĩa.
  
 
Nhiệm vụ của thanh niên và nhiệm vụ của Đoàn Thanh niên cộng sản, theo Lênin có thể nói gọn bằng một từ: nhiệm vụ đó là HỌC TẬP. Nhưng học tập cái gì? Lênin đã chỉ cụ thể rằng: “Đoàn Thanh niên và toàn thể thanh niên nói chung muốn đi theo chủ nghĩa cộng sản, thì đều phải học chủ nghĩa cộng sản”(*). Học chủ nghĩa cộng sản, theo Lênin là “hấp thụ toàn bộ kiến thức của nhân loại, kiến thức đó phải được nghiền ngẫm lại trên quan điểm giáo dục hiện đại chứ không phải là những điều thuộc lòng”(*). Mặt khác, theo Lênin, học chủ nghĩa cộng sản còn là phải học tập và rèn luyện đạo đức cộng sản, đó là phải biết phấn đấu, biết hy sinh, cống hiến vì sự nghiệp chung của cách mạng...
 
Trích: V.I. Lênin: Toàn tập, Nxb.Tiến bộ Mát-xcơ-va, 1977
 
Câu lạc bộ Lý luận trẻ thay mặt nhà trường kỉ niệm Ngày sinh V.I. LÊ-NIN, chúc toàn thể sinh viên học tập tốt và làm theo tư tưởng cách mạng của ông!


22-04-2023

22 0 | A- A A+ | SHARE_ON_FACE_BOOK_LABEL