HUP MARATHON - Triệu cây xanh, vì một Việt Nam xanh

Nằm trong các hoạt động của Lễ phát động cấp Trung ương Ngày thanh niên cùng hành động chào mừng thành công Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh toàn quốc lần thứ XII, nhiệm kỳ 2022-2027. Đoàn Thanh niên Trường Đại học Dược Hà Nội phát động phong trào tham gia giải chạy bộ gây quỹ trồng cây xanh hưởng ứng chương trình "Triệu cây xanh - vì một Việt Nam xanh".

 

Thông tin về chương trình: 

  • Ngày thi đấu chính thức: Ngày 17/12/2022
  • Địa điểm tổ chức: Xung quanh khu vực Phố đi bộ Trịnh Công Sơn  
  • Cự ly thi đấu: 3km và 5km

Quy định về việc tham gia:

  • Quy định về thời gian Từ 9h30
  • Thời gian giới hạn (COT): 3km: 1h; 5km: 1h30

Đối tượng: dành cho tất cả công dân Việt Nam, không giới hạn độ tuổi.


10-12-2022

42 0 | A- A A+ | SHARE_ON_FACE_BOOK_LABEL