Hướng về miền Trung - sẻ chia khó khăn với đồng bào miền Trung ruột thịt

Huong ve mien trung cover.jpg
​​Huong ve mien trung 1.jpg
Huong ve mien trung 2.jpg
Huong ve mien trung 3.jpg
Huong ve mien trung 4.jpg
Huong ve mien trung 5.jpg
Huong ve mien trung 6.jpg


08-11-2016

32 0 | A- A A+ | SHARE_ON_FACE_BOOK_LABEL