HỘI NGHỊ GIAO BAN CỤM THI ĐUA SỐ 2

Vào ngày 27 tháng 2 năm 2023, đại diện Ban Chấp hành Đoàn TNCS HCM Trường Đại học Dược Hà Nội đã có mặt trong Hội nghị giao ban Cụm thi đua số 2 tại Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội.

Cụm thi đua số 2 bao gồm: 

ĐTN Đại học Bách Khoa Hà Nội

ĐTN Học viện Nông Nghiệp Việt Nam

ĐTN Trường Đại học Kinh doanh và công nghệ Hà Nội

ĐTN Trường Đại học Dược Hà Nội

ĐTN Trường Đại học VinUni

ĐTN Trường Đại học Mỹ Thuật Việt Nam

ĐTN Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam, Chi đoàn cơ sở Chi nhánh Hoàng Mai

 


01-03-2023

15 0 | A- A A+ | SHARE_ON_FACE_BOOK_LABEL