​DUY TRÌ SINH HOẠT CHI ĐOÀN HÀNG THÁNG THEO CHỦ ĐỀ

Cho dù với tác động của dịch Covid-19, các chi đoàn Trường Đại học Dược Hà Nội vẫn duy trì sinh hoạt đều đặn, với sự điều hành của cố vấn học tập trên nền tảng trực tuyến theo đúng chỉ đạo của Ban Chấp hành Đoàn thành phố Hà Nội.
sinhhoat (2).jpg

sinhhoat (1).jpg


15-09-2020

33 0 | A- A A+ | SHARE_ON_FACE_BOOK_LABEL