ĐẠI HỌC DƯỢC HÀ NỘI - CHƯƠNG TRÌNH TẬP HUẤN CÁN BỘ ĐOÀN - HỘI CHỦ CHỐT NĂM 2023

Từ ngày 10/4/2023 đến ngày 12/4/2023, Đoàn Thanh niên – Hội Sinh viên Trường Đại học Dược Hà Nội đã tổ chức chương trình “Tập huấn cán bộ Đoàn – Hội chủ chốt năm 2023” tại Trường Đại học Dược Hà Nội với những dấu ấn đặc biệt về thế hệ đoàn viên thanh niên Nhà trường. 

Làm đúng với đình hướng đã đề ra tại Hội nghị tập huấn nghiệp vụ công tác đoàn và phong trào thanh niên năm 2023, chương trình “Tập huấn cán bộ Đoàn – Hội chủ chốt năm 2023” là cơ hội để giáo dục chính trị tư tưởng, giáo dục truyền thống của Đoàn Thanh niên – Hội Sinh viên, đồng thời tăng cường giao lưu, học hỏi kinh nghiệm giữa các chi đoàn, chi hội trong Nhà trường; trang bị kiến thức, kỹ năng về công tác Đoàn - Hội cho cán bộ Đoàn - Hội tại các chi đoàn, chi hội và CLB, Đội, Nhóm trực thuộc Đoàn Thanh niên - Hội Sinh viên Nhà trường. Từ đó nâng cao năng lực công tác, đảm bảo tính hiệu quả, thống nhất của bộ máy chi đoàn, chi hội và CLB, Đội, Nhóm trực thuộc. 

Chương trình tập huấn đã hoàn thành được những mục tiêu đặt ra là gặp gỡ, giao lưu, trao đổi kinh nghiệm trong công tác Đoàn - Hội; nâng cao tính thống nhất, phát huy hiệu quả trong các hoạt động phong trào đoàn thể.Như vậy, chương trình tập huấn đã trở thành một cầu nối, là điểm hẹn của các cán bộ Đoàn – Hội chủ chốt thể hiện rõ tinh thần xung kích, sáng tạo của đoàn viên thanh niên gắn liền với những hoạt động, phong trào tập thể của Nhà trường.

                  


13-04-2023

56 0 | A- A A+ | SHARE_ON_FACE_BOOK_LABEL