Chung kết Pharma Cup 2016 - cuộc đại chiến của khối công nghiệp Dược

15002292_833184860118460_8794085484780839403_o.jpg

​​​​PC2016 Chung ket 1.jpg
PC2016 Chung ket 2.jpg
PC2016 Chung ket 3.jpg
PC2016 Chung ket 4.jpg
PC2016 Chung ket 5.jpg
PC2016 Chung ket 6.jpg


25-11-2016

2 0 | A- A A+ | SHARE_ON_FACE_BOOK_LABEL