Chủ nhật xanh (6/11/2016) – cùng ngôi trường Dược cổ kính đón lễ kỷ niệm 55 năm ngày tách trường

15016186_1320127468000081_5628679341513032222_o.jpg

Chủ nhật xanh 11_2016 1_1.jpg
Chủ nhật xanh 11_2016 1_2.jpg
Chủ nhật xanh 11_2016 2.jpg
Chủ nhật xanh 11_2016 3.jpg


08-11-2016

8 0 | A- A A+ | SHARE_ON_FACE_BOOK_LABEL