BIỂU DƯƠNG CÁC ĐOÀN VIÊN, THANH NIÊN CÓ THÀNH TÍCH XUẤT SẮC TRONG NGHIÊN CỨU KHOA HỌC

Sáng 13/01 tại Giảng đường 12, Ban Chấp hành Đoàn TNCS Hồ Chí Minh trường Đại học Dược Hà Nội đã tổ chức lễ trao giải và khen thưởng cho các cá nhân, sinh viên có thành tích nghiên cứu khoa học, đề tài khóa luận có ứng dụng cao. Tới dự và trao giải có Đ/c Đoàn Minh Sang, Bí thư Đoàn Thanh niên.

Trao giải thưởng Sinh viên nghiên cứu khoa học Euréka lần thứ 16 | Giáo dục | Vietnam+ (VietnamPlus)


Lần đầu tiên được thực hiện với mục đích thúc đẩy phong trào Nghiên cứu khoa học trong Đoàn viên Thanh niên, BCH Đoàn trường đã xét duyệt đã nhận được 135 công trình. Qua xem xét và thẩm định giá trị ứng dụng thực tiễn, BCH Đoàn trường đã quyết định khen thưởng 30 công trình do, trong đó có 1 giải Nhất, 4 giải Nhì, 10 giải Ba và 15 giải khuyến khích.

Phát biểu tại lễ trao giải, Đ/c Đoàn Minh Sang, Bí thư Đoàn Thanh niên biểu dương những cá nhân đã có những thành tích xuất sắc trong công tác nghiên cứu khoa học. Đồng chí Bí thư nhấn mạnh: trong thời gian tới, Đoàn trường chủ trương tạo điều kiện thuận lợi cho các sinh viên được Nghiên cứu khoa học, thông qua việc kết nối và phối hợp nhiều hơn nữa với các doanh nghiệp để thúc đẩy việc nghiên cứu khoa học trong nhà trường. Đề nghị các đề tài, công trình nghiên cứu của sinh viên được các cơ quan, ban ngành quan tâm, tạo điều kiện triển khai áp dụng trong thực tiễn. Đây cũng là hình thức để nhân rộng và khuyến khích tuổi trẻ cả nước tham gia nhiều hơn vào công tác nghiên cứu khoa học, góp phần thúc đẩy phát triển đất nước. 


30-09-2021

43 0 | A- A A+ | SHARE_ON_FACE_BOOK_LABEL