BCH Đoàn trường khóa XXIV, nhiệm kỳ 2017 - 2019

BCH Đoàn trường ĐH Dược HN khóa XXIV được bầu ra tại Đại hội Đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh trường Đại học Dược HN lần thứ XXIV, nhiệm kỳ 2017 – 2019 vào ngày 16/04/2017 gồm 17 đồng chí có tên sau:


1. Đ/c. Đoàn Minh Sang - Cán bộ phòng Quản lý sinh viên - Bí thư

2. Đ/c Nguyễn Thanh Tùng – GV bộ môn Dược liệu – Phó Bí thư

3. Đ/c Nguyễn Quốc Việt – M1K68 – Phó Bí thư

4. Đ/c Nguyễn Thanh Tùng – M2K68 – Chủ tịch Hội sinh viên ĐH Dược Hà Nội – Ủy viên thường vụ

5. Đ/c Trương Thị Thanh Thanh – N1K68 – Ủy viên thường vụ

6. Đ/c Trần Trọng Biên – GV bộ môn Công nghiệp dược – Ủy viên

7. Đ/c Phạm Thị Linh Giang – GV bộ môn Thực Vật – Ủy viên

8. Đ/c Ngô Thanh Tuấn – N1K68 – Ủy viên

9. Đ/c Vũ Mai Hương – M1K68 – Ủy viên

10. Đ/c Trần Công Thanh – M2K68 – Ủy viên

11. Đ/c Lý Thị Hồng Thắm – O1K68 – Ủy viên

12. Đ/c Phạm Văn Trí – A3K69 – Uỷ viên

13. Đ/c Nguyễn Lệ Hằng – A4K69 – Ủy viên

14. Đ/c Nguyễn Ngọc Việt – A1K70 – Ủy viên

15. Đ/c Nguyễn Gia Anh Văn – A3K70 – Ủy viên

16. Đ/c Đàm Hoàng Anh – A5K70 – Ủy viên

17. Đ/c Lê Thiện Lữ – A7K70 – Ủy viên


IMG_1369 (2).JPG

Với rất nhiều gương mặt mới, những đoàn viên ưu tú và đầy nhiệt huyết trong công tác Đoàn Hội cùng sự giúp sức của toàn thể các đoàn viên thanh niên trong nhà trường, BCH Đoàn trường Khóa XXIV nhiệm kỳ 2017 – 2019 sẽ tiếp tục phát huy và nâng cao hơn nữa những phong trào và hoạt động tập thể trong nhà trường, góp phần tạo môi trường học tập và sinh hoạt lành mạnh để đoàn viên sinh viên hoàn thiện phẩm chất của thanh niên – sinh viên Dược thời đại mới, xứng đáng với khẩu hiệu hành động của sinh viên Trường Đại học Dược Hà Nội: tuổi trẻ trường Đại học Dược Hà Nội ra sức thi đua dưỡng tâm trong, rèn trí sáng, xây hoài bão lớn; góp phần xây dựng nhà trường xứng danh đơn vị anh hùng thời kỳ đổi mới.


17-10-2017

24 0 | A- A A+ | SHARE_ON_FACE_BOOK_LABEL