100% Đoàn viên Sinh viên tham gia cuộc vận động “MỖI THANH NIÊN TRƯỜNG HỌC MỘT Ý TƯỞNG SÁNG KIẾN”

Thực hiện chương trình công tác Đoàn năm học 2019 - 2020, Ban Chấp hành Đoàn Thanh niên trường Đại học Dược Hà Nội đã chỉ đạo các chi Đoàn trực thuộc tham gia cuộc vận động “Mỗi thanh niên trường học một ý tưởng sáng kiến”.

Cuộc vận động đã đạt được chỉ tiêu đề ra với 100% đoàn viên, sinh viên tham gia đóng góp với nhiều hình thức, hoạt động khác nhau: nộp thu hoạch báo cáo đóng góp tại tuần lễ sinh hoạt công dân, tham gia đóng góp ý kiến tại các hội thảo Hướng nghiệp, tham gia đóng góp vào sự phát triển của Đảng bộ và Dự thảo Văn kiện Đảng…​
id.jpg


01-10-2020

21 0 | A- A A+ | SHARE_ON_FACE_BOOK_LABEL