Tổ chức khóa tập huấn Bệnh học và sử dụng kháng sinh hợp lý trong nhiễm khuẩn bệnh viện

Trường Đại học Dược Hà Nội thông báo tuyển sinh khóa học "Bệnh học và sử dụng kháng sinh hợp lý trong nhiễm khuẩn bệnh viện" dành cho các dược sĩ đang phụ trách hoặc tham gia công tác dược lâm sàng tại bệnh viện.

Thời gian đào tạo: 4 buổi (Bắt đầu từ tháng 8/2019)

Hình thức: Giảng dạy trực tiếp (2 buổi) kết hợp đào tạo trực tuyến (2 buổi).

Số lượng học viên dự kiến: Khoảng 80 người/lớp.

Địa điểm: Hội trường khách sạn/ Văn phòng Công ty MSD (trực tuyến).

Học viên hoặc đơn vị cử học viên từ các tỉnh ngoài Hà Nội nếu tham dự buổi học trực tiếp sẽ tự chi trả các chi phí ngoài tập huấn như ăn ở, đi lại...

Thông tin chi tiết xem file đính kèm: CV.444


444DHN-SĐH Tổ chức khóa tập huấn Bệnh học và sử dụng kháng sinh hợp lý trong nhiễm khuẩn bệnh viện.pdf444DHN-SĐH Tổ chức khóa tập huấn Bệnh học và sử dụng kháng sinh hợp lý trong nhiễm khuẩn bệnh viện.pdf


15-08-2019

29 0 | A- A A+ | SHARE_ON_FACE_BOOK_LABEL