Tổ chức Hội nghị VC, NLĐ năm 2021

​​Sau khi thống nhất về nội dung, kế hoạch Nhà trường thông báo về Hội nghị viên chức, người lao động của Trường theo CV số 19/DHN-TC-HC

​​ 19DHN-TC-HC Tổ chức Hội nghị VC NLĐ năm 2021.pdf19DHN-TC-HC Tổ chức Hội nghị VC NLĐ năm 2021.pdf


11-01-2022

16 0 | A- A A+ | SHARE_ON_FACE_BOOK_LABEL