Thư khen của Thủ tướng Chính phủ gửi các thầy thuốc, cán bộ, nhân viên ngành Y tế

​​Ngày 25/3/2020, Thủ tướng Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam đã gửi Thư khen số 74/LĐCP gửi các thầy thuốc, cán bộ, nhân viên ngành Y tế. Trong thư, Thủ tướng ghi nhận và nhiệt liệt biểu dương những cống hiến, tận tâm hết mình, không quản ngày đêm, vất vả gian nan, hiểm nguy của những chiến sĩ áo trắng trên mọi miền tổ quốc.

Bộ Y tế gửi đến các đơn vị bản sao Thư khen số 74/LĐCP ngày 25/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ.

​​ 408 (1778 BYT-TT-KT) Gửi Thư khen của Thủ tướng Chính phủ.pdf408 (1778 BYT-TT-KT) Gửi Thư khen của Thủ tướng Chính phủ.pdf


01-04-2020

23 0 | A- A A+ | SHARE_ON_FACE_BOOK_LABEL