Thông báo về việc đấu thầu kinh doanh Căng tin tại Khu Nội trú

​  Trường ĐH Dược Hà Nội thông báo đấu thầu kinh doanh Căng tin tại Khu Nội trú sinh viên (số 1A dốc Thọ Lão, phường Đồng Nhân, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội):
- Tổng diện tích: 140m2 (70m2*2 tầng)
- Giá khởi điểm: 7.000.000 đồng/tháng (không tính tiền điện nước và các phí thu theo quy định của Nhà nước). Số tháng thu trong năm là 10 tháng
- Hình thức tổ chức: Chào hàng cạnh tranh (một lần) công khai
- Thời gian  nhận hồ sơ: từ 8h00 ngày 30/3/2018 đến 16h00 ngày 06/4/2018.
- Địa điểm nhận: Văn phòng BQL Khu Nội trú Trường ĐH Dược Hà Nội số 1A dốc Thọ Lão, phường Đồng Nhân, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội.
Nhà trường xin thông báo để các tập thể, cá nhân được biết. 
Chi tiết xem file đính kèm


29-03-2018

50 0 | A- A A+ | SHARE_ON_FACE_BOOK_LABEL