Thông báo mở lớp đào tạo liên tục về Dược lâm sàng chuyên đề "Hoạt động Cảnh giác Dược và giám sát ADR trong bệnh viện" từ ngày 21-24/11/2018

Trường Đại học Dược Hà Nội thông báo mở lớp đào tạo liên tục về Dược lâm sàng chuyên đề "Hoạt động Cảnh giác Dược và giám sát ADR trong bệnh viện"dành cho các dược sĩ, bác sĩ đang làm việc tại bệnh viện, nhà thuốc, đơn vị trong ngành Y tế.

 - Thời gian: (4 ngày) từ 21-24/11/2018. 

 - Địa điểm: Phòng Hội đồng - Trường Đại học Dược Hà Nội

Thông tin chi tiết xem file đính kèm:

656 DHN-SĐH Mở lớp ĐT liên tục về dược lâm sàng.pdf656 DHN-SĐH Mở lớp ĐT liên tục về dược lâm sàng.pdf


08-11-2018

49 0 | A- A A+ | SHARE_ON_FACE_BOOK_LABEL