Kế hoạch tổ chức các lớp đào tạo liên tục theo nhu cầu xã hội (bổ sung 2022)

 ​Thực hiện Kế hoạch tổ chức các khóa đào tạo, bồi dưỡng nâng cao kiến thức và kỹ năng trong lĩnh vực Dược năm 2022, Trường Đại học Dược Hà Nội xin gửi tới các đơn vị, các Dược sĩ, cán bộ công tác trong lĩnh vực sản xuất, kinh doanh dược phẩm; giảng viên, nghiên cứu viên ​các trường đại học, cao đẳng (liên quan nghề) và Viện nghiên cứu có giảng dạy và nghiên cứu liên quan đến ngành Dược; các cá nhân hoạt động trong lĩnh vực liên quan DANH MỤC BỔ SUNG CÁC CHUYÊN ĐỀ ĐÀO TẠO THEO NHU CẦU XÃ HỘI trong năm 2022, gồm các chuyên đề sau:
1. Cảnh giác Dược tại các đơn vị sản xuất, kinh doanh dược phẩm;
2. Một số vấn đề mới về thực hành Cảnh giác Dược và Dược lâm sàng tại bệnh viện;
3. Giám sát tích cực phản ứng có hại của thuốc trong bệnh viện.
(Các chủ đề/chương trình có thể tiếp tục được bổ sung, điều chỉnh linh hoạt khi có yêu cầu cụ thể (về thuốc/nhóm thuốc, bệnh lý,...) cho từng đối tượng học viên và đảm bảo nội dung vẫn thuộc phạm vi của chuyên đề này.
Thông tin chi tiết xem file đính kèm.

​​ 106 DHN-SĐH Kế hoạch tổ chức các lớp ĐTLT theo nhu cầu xã hội (bổ sung).pdf106 DHN-SĐH Kế hoạch tổ chức các lớp ĐTLT theo nhu cầu xã hội (bổ sung).pdf


16-03-2022

71 0 | A- A A+ | SHARE_ON_FACE_BOOK_LABEL