Điều chỉnh hoạt động giảng dạy, học tập để phòng, chống dịch bệnh Covid-19

​Thực hiện Công văn số 431/BGDĐT-GDTC ngày 14/02/2020 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc kéo dài thời gian nghỉ học của học sinh, sinh viên, học viên do dịch bệnh Covid-19, Trường Đại học Dược Hà Nội thông báo tới toàn thể công chức, viên chức, người lao động, học viên, sinh viên v/v điều chỉnh hoạt động giảng dạy, học tập để phòng, chống dịch bệnh Covid-19.

Chi tiết xem file đính kèm.


15-02-2020

14 0 | A- A A+ | SHARE_ON_FACE_BOOK_LABEL