Biên bản họp triển khai hoạt động dạy-học trong phòng chống dịch Covid 19

-Trướcdiễn biến mới và phức tạp của dịch bệnh COVID-19 tại một số địa phương và thành phố Hà Nội; Thực hiện chỉ đạo của Ban Chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 TP. Hà Nội; Theo thông tin khai báo y tế của sinh viên K71, K72 về việc có tiếp xúc trực tiếp với ca nhiễm COVID-19 của Hà Nam, Nhà trường đề nghị các bộ môn, phòng, ban, viện, trung tâm thuộc Trường (sau đây gọi là các đơn vị), học viên, sinh viên (HVSV) của Trường thực hiện theo Biên bản họp số 371/BB-DHN ngày 26/8/2020

​​ 371 BB-DHN Triển khai các hoạt động dạy học trong phòng chống dịch Covid-19.pdf371 BB-DHN Triển khai các hoạt động dạy học trong phòng chống dịch Covid-19.pdf


03-09-2020

30 0 | A- A A+ | SHARE_ON_FACE_BOOK_LABEL