Công khai tình hình thực hiện dự toán thu - chi ngân sách quý 2 năm 2024

Tệp đính kèm:

2. Biểu mẫu số 3. CK thực hiện dự toán thu chi ngân sách 6 tháng năm 2024.pdf


08-07-2024

2 0 | A- A A+ | SHARE_ON_FACE_BOOK_LABEL