Công khai tình hình thực hiện dự toán thu - chi ngân sách quý 1 năm 2024

Tệp đính kèm:

1. Biểu mẫu số 3. CK thực hiện dự toán thu chi ngân sách quý 1 năm 2024.pdf


08-04-2024

6 1 | A- A A+ | SHARE_ON_FACE_BOOK_LABEL