Công khai tình hình thực hiện dự toán thu - chi ngân sách quý 1 năm 2023

Tệp đính kèm:

1. Biểu mẫu số 3. CK thực hiện dự toán thu chi ngân sách quý 1 năm 2023.pdf


15-04-2023

17 1 | A- A A+ | SHARE_ON_FACE_BOOK_LABEL