Công khai tình hình thực hiện dự toán thu - chi ngân sách quý 1 năm 2021

​​

Tệp đính kèm:

1. Biểu mẫu số 3. CK thực hiện dự toán thu chi ngân sách quý 1 năm 2021 (ngày 12 tháng 4 năm 2021).pdf


12-04-2021

29 1 | A- A A+ | SHARE_ON_FACE_BOOK_LABEL