Công khai tình hình thực hiện dự toán thu - chi ngân sách quý 1/2020

​​1. Biểu mẫu số 3. CK thực hiện dự toán thu chi ngân sách quý 1 năm 2020 (ngày 10 tháng 04 năm 2020).pdf1. Biểu mẫu số 3. CK thực hiện dự toán thu chi ngân sách quý 1 năm 2020 (ngày 10 tháng 04 năm 2020).pdf


10-04-2020

22 0 | A- A A+ | SHARE_ON_FACE_BOOK_LABEL