Công khai tình hình thực hiện dự toán thu - chi ngân sách năm 2023

Tệp đính kèm:

4. Biểu mẫu số 3. CK thực hiện dự toán thu chi ngân sách năm 2023.pdf


15-02-2024

15 1 | A- A A+ | SHARE_ON_FACE_BOOK_LABEL