Công khai dự toán ngân sách năm 2024 - đợt 3 của Trường ĐHDHN (QĐ số 585/QĐ-DHN ngày 31/05/2024)

Tệp đính kèm:

585 QĐ-DHN Công bố công khai dự toán ngân sách năm 2024 (đợt 3).pdf


31-05-2024

2 0 | A- A A+ | SHARE_ON_FACE_BOOK_LABEL