Công khai dự toán ngân sách năm 2022 - đợt 6 của Trường ĐHDHN (QĐ số 528/QĐ-DHN ngày 29/6/2022)

Tệp đính kèm:

Mẫu 01.QĐ-CKNS. Công bố công khai dự toán ngân sách năm 2022 - đợt 6 của Trường ĐHDHN (QĐ số 528.QĐ-DHN ngày 29.6.2022).pdf


29-06-2022

24 0 | A- A A+ | SHARE_ON_FACE_BOOK_LABEL