Công khai dự toán ngân sách năm 2022 - đợt 5 của Trường ĐHDHN (QĐ số 387/QĐ-DHN ngày 03/6/2022)

Mẫu 01.QĐ-CKNS. Công bố công khai dự toán NS năm 2022 - đợt 5 của Trường ĐH Dược HN (QĐ số 387 QĐ-DHN ngày 03.06.2022).pdfMẫu 01.QĐ-CKNS. Công bố công khai dự toán NS năm 2022 - đợt 5 của Trường ĐH Dược HN (QĐ số 387 QĐ-DHN ngày 03.06.2022).pdf


03-06-2022

47 0 | A- A A+ | SHARE_ON_FACE_BOOK_LABEL