Sơ lược lịch sử hình thành và phát triển

Ngày 24/5/1976, theo Quyết định số 224/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ, Trường Đại học Dược Hà Nội được giao nhiệm vụ đào tạo và bồi dưỡng sau đại học.

Ngày 18/5/2009, Phòng Sau đại học chính thức được thành lập sau khi tách khỏi Phòng Đào tạo - Sau đại học, do PGS.TS. Nguyễn Thanh Bình làm Trưởng phòng. Tháng 4/2013, PGS. TS. Nguyễn Thị Song Hà được bổ nhiệm làm Trưởng phòng Sau đại học. Từ tháng 7/2020 đến tháng 6/2022, PGS.TS Đỗ Hồng Quảng được bổ nhiệm làm Phó trưởng Phụ trách phòng và Trưởng phòng Sau đại học cho đến khi phòng được sáp nhập với Phòng Đào tạo thành Phòng Quản lý đào tạo.

Là đơn vị chịu trách nhiệm tổ chức và điều hành các hoạt động liên quan đến đào tạo sau đại học của Nhà trường, Phòng Sau đại học luôn hoàn thành tốt các chỉ tiêu, kế hoạch, nhiệm vụ công tác được giao:

Hoàn thành tốt công tác tổ chức, quản lý các loại hình đào tạo SĐH (Thạc sĩ, DSCKI, Tiến sĩ, DSCKII), công tác đào tạo liên tục theo kế hoạch của Bộ Y tế, Nhà trường và nhu cầu xã hội.

Đã tổ chức xây dựng và ban hành Chương trình chi tiết đào tạo thạc sĩ, tiến sĩ dược học theo Quy định mới của Bộ GD&ĐT, Khung chương trình đào tạo Dược sĩ chuyên khoa I và Dược sĩ chuyên khoa II. Đã được Bộ GD&ĐT cấp phép đào tạo chương trình M1, M2 (Chương trình liên kết đào tạo thạc sĩ khoa học Dược được 3 Trường Đại học Cộng hòa Pháp cấp bằng, tổ chức luân phiên tại Việt Nam – Lào – Campuchia). Đã xây dựng, ban hành và áp dụng Quy định về tổ chức và quản lý đào tạo trình độ thạc sĩ dược học, tiến sĩ dược học theo quy chế mới của Bộ GD & ĐT. Đã xây dựng, ban hành và áp dụng Quy trình triển khai đào tạo sau đại học. Thông qua các Quy định và Quy trình này, đã giúp quá trình quản lý đào tạo sau đại học thuận lợi, minh bạch và được đánh giá cao./.


22-11-2022

114 0 | A- A A+ | SHARE_ON_FACE_BOOK_LABEL