Các hình thức thi đua, khen thưởng đạt được

Trong 5 năm qua, công tác đào tạo sau đại học của Trường Đại học Dược Hà Nội đã đạt được nhiều kết quả đáng khích lệ, bắt kịp sự phát triển và nhu cầu nguồn nhân lực cao của ngành Y tế. Tuy mới được chính thức tách ra từ Phòng đào tạo - Sau đại học và thành lập hơn 4 năm nhưng phòng Sau đại học đã có những thành tích đáng khích lệ như sau:

- Huân chương lao động hạng Ba: năm 2014 (QĐ số 877/QĐ-CTN ngày 24/4/2014)

- Bằng khen của Thủ tướng chính phủ: năm 2010 (QĐ số 2448/QĐ-TTg ngày 31/12/2010)

- Bằng khen của Bộ Y tế:

Năm 2010 (QĐ số 1604/QĐ-BYT ngày 12/05/2010)

Năm 2012 (QĐ số 4293/QĐ-BYT ngày 5/11/2012)

Năm học 2011-2012 (QĐ số 581/QĐ-BYT ngày 20/01/2014)

Năm học 2012-2013 (QĐ số 202/QĐ-BYT ngày 16/01/2014)

Năm học 2013-2014 (QĐ số 5148/QĐ-BYT ngày 12/12/2014)

Năm học​ 2014-2015 (QĐ số 5053/QĐ-BYT ngày 27/11/2015)​

Năm học​ 2015-2016 (QĐ số 6262/QĐ-BYT ngày 20/10/2016)​

Năm học​ 2016-2017 (QĐ số 4785/QĐ-BYT ngày 24/10/2017)​

Năm học​ 2017-2018 (QĐ số 6227/QĐ-BYT ngày 16/10/2018)​

Danh hiệu Tập thể lao động xuất sắc các năm học 2008-2009, 2009-2010, 2010-2011, 2011-2012, 2013-2014, 2014-2015, 2015-2016, 2016-2017 và 2017-2018.

Danh hiệu Tập thể điển hình tiên tiến xuất sắc giai đoạn 2006- 2010.​


22-11-2022

71 0 | A- A A+ | SHARE_ON_FACE_BOOK_LABEL