Sơ lược lịch sử hình thành và phát triển

Để đáp ứng yêu cầu về đào tạo cán bộ dược có trình độ đại học phải tăng cả về số lượng và quy mô đào tạo, ngày 29/9/1961 Bộ trưởng Bộ Y tế Phạm Ngọc Thạch ký Quyết định số 828/BYT-QĐ, tách Trường Đại học Y - Dược khoa thành trường Đại học Y khoa và Trường Đại học Dược khoa trực thuộc Bộ Y tế.
 
Trong Quyết định trên có ghi cụ thể: "Lãnh đạoTrường Đại học Dược khoa do một Hiệu trưởng phụ trách và 1 hoặc 2 Hiệu phó giúp việc. Tổ chức gồm có các phòng sau đây: phòng Giáo vụ - Giáo tài, phòng Tổ chức cán bộ, phòng Hành chính - Quản trị". Từ đó, phòng Giáo vụ (sau là phòng Đào tạo) ra đời và liên tục tồn tại gắn liền với sự phát triển của Nhà trường. Sau hơn 2 năm chuẩn bị về cơ sở vật chất, cơ cấu tổ chức và cán bộ, đến đầu năm 1964 Trường Đại học Dược khoa mới chính thức hoạt động độc lập.
 
Với chức năng, nhiệm vụ tham mưu cho Hiệu trưởng trong việc xây dựng các chiến lược phát triển đào tạo của Nhà trường. Quản lý, tổ chức triển khai thực hiện công tác tuyển sinh, đào tạo đại học và lưu trữ kết quả đào tạo theo các quy chế của Bộ Giáo dục & Đào tạo, quy định của Nhà nước đã ban hành, Phòng Đào tạo luôn được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo trực tiếp của Đảng ủy và Ban giám hiệu Nhà trường, trải qua các thời kỳ, dù trong chiến tranh bảo vệ Tổ quốc hay trong công cuộc xây dựng đất nước, tập thể phòng Đào tạo luôn phát huy truyền thống đoàn kết, tận tụy công tác trên mỗi cương vị được phân công, tuân thủ sự lãnh đạo của Đảng ủy, Ban Giám hiệu, thực hiện tốt các chế độ chính sách của Đảng và Nhà nước, đảm bảo chất lượng và mở rộng quy mô đào tạo, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, góp phần xây dựng Nhà trường đoàn kết, vững mạnh và phát triển./.


22-11-2022

116 0 | A- A A+ | SHARE_ON_FACE_BOOK_LABEL