Danh sách trưởng/phụ trách và phó trưởng phòng Cơ sở vật chất - vật tư trang thiết bị qua các thời kỳ

 
1. Trưởng/Phụ trách và Phó trưởng phòng Giáo tài/Vật tư & TTB qua các thời kỳ đến nay:
 

 

 

DS.Nguyễn Ngọc Châu

( 1966-1979)

 

DS. Lê Tiến (1979-1983)

DS. Dương Đình Chế

(1984-2006)

 

Ths. Phạm Văn Quyến

(2006-8/2017)

 

 

TS. Đỗ Xuân Thắng

(9/2018-đến nay)

CN. Nguyễn Thu Thảo -

Phó Phòng (05/-2019 đến nay)

 
 
2. Trưởng/Phụ trách và Phó trưởng phòng quản lý Quản trị/Quản lý Cơ sở vật chất qua các thời kỳ đến nay:
 
Ông. Nguyễn Bá Ngư
(1974-1979)
DS. Đặng XuânTriển
(1979-1985)
Nguyễn Đăng Khoa
(1985-1994)
KS. Nguyễn Duy Nhất
( 1994-2006)
CN. Bùi Hữu Cừ
( 2006 -8/2018)

CN.Nguyễn Hữu Hoàng

(Từ 11/2020- đến nay)

 
 
 12-12-2022

176 0 | A- A A+ | SHARE_ON_FACE_BOOK_LABEL