Danh sách cán bộ Phòng Cơ sở vật chất vật tư trang thiết bị

​Từ 01.7.2022 có 13 cán bộ viên chức​​

DANH SÁCH CÁN BỘ PHÒNG CƠ SỞ VẬT CHẤT - VẬT TƯ TRANG THIẾT BỊ 

1.ThS. Phạm Văn Quyến - Phó Hiệu trưởng
2.TS. Đỗ Xuân Thắng - Trưởng phòng
3.CN. Nguyễn Thu Thảo - Phó trưởng phòng
4.CN. Nguyễn Hữu Hoàng - Trưởng bộ phận 
5.Hoàng Văn Tuấn - kỹ sư cao đẳng
6.Nguyễn Công Thắng - Kỹ sư điện 
7.Vũ Thị Ninh - Quản lý giảng đường 
8.Lê Thị Lý - quản lý giảng đường
9.CN.Doãn Thị Như Hoa 
10.CN.Phan Tiến Thành- kỹ sư cao đẳng
11.DS. Bùi Thúy Ngân- thủ kho
12.Nguyễn Văn Khương - kỹ sư Nước
13.NVKT. Nguyễn Việt Bách
 chu quyen.jpg  ​  
Phó Hiệu trưởng 
ThS.Phạm Văn Quyến
 
Trưởng phòng
TS.Đỗ Xuân Thắng 
044T11 (19).JPG
Phó phòng
CN.Nguyễn Thu Thảo 

Trưởng bộ phận
CN.Nguyễn Hữu Hoàng
Hoàng Văn Tuấn
Nguyễn Công Thắng 
 

Vũ Thị Ninh

Lê Thị Lý

 
044T11 (22).JPG
Doãn Thị NHư Hoa
 
044T11 (26).JPG
Phan Tiến Thành
044T11 (30).JPG
Bùi Thị Thúy Ngân
Nguyễn Văn Khương
 
ảnh bách.jpg
Nguyễn Việt Bách

 


10-12-2022

274 0 | A- A A+ | SHARE_ON_FACE_BOOK_LABEL