Đề tài Nghiên cứu Khoa học các cấp

Giai đoạn 2017-2022:

Đề tài/dự án cấp nhà nước: đã chủ trì và nghiệm thu theo kế hoạch 01 đề tài khoa học công nghệ cấp Quốc gia.

  • Đề tài “Nghiên cứu bào chế cream, miếng dán giảm đau tại chỗ chứa capsaicioid từ Ớt (Capsicum spp.)”, thời gian thực hiện 2018-2020, theo hợp đồng số 35/2018/HĐ-ĐTCT-KC.10/16-20

Đề tài/dự án cấp bộ và tương đương: đã chủ trì thực hiện và hoàn thành 02 đề tài khoa học công nghệ cấp Bộ và tương đương.

  • Đề tài:  “ Nghiên cứu thực trạng và đề xuất giải pháp nâng cao chất lượng hoạt động báo cáo biến cố bất lợi trong thử nghiệm lâm sàng thuốc tại Việt Nam”. Đề tài được nghiệm thu năm 2020 với kết quả nghiệm thu xuất sắc theo quyết định 2370/QĐ-BYT.
  • Đề tài “Nghiên cứu thực trạng chất lượng dịch vụ của các cơ sở bán lẻ thuốc tại Việt Nam và đề xuất giải pháp”. Đề tài được nghiệm thu năm 2019 với giấy chứng nhận đăng ký kết quả thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ sử dụng ngân sách nhà nước số đăng ký 2019-64-1296/KQNC.

Đề tài cấp trường: chủ trì thực hiện và hoàn thành 02 đề tài cấp cơ sở.

  • Đề tài “Đánh giá chất lượng  cuộc sống của bệnh nhân đái tháo đường typ 2 sử dụng bộ công cụ EQ5D tại một số cơ sở y tế trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh”. Thời gian thực hiện từ tháng 04/2018 đến tháng 04/2018
  • Đề tài “ Khảo sát kiến thức và thái độ của sinh viên năm cuối Trường Đại học Dược Hà Nội về kháng kháng sinh. Thời gian thực hiện từ tháng 04/2019 đến tháng 04/2020

Đề tài có hợp tác hoặc được tài trợ bởi các đối tác nước ngoài:

  • Đề tài:   “Cross sectional survey assessing the perceptions and practices of community pharmacy” được tài trợ bởi Tổ chức Y tế thế giới, thời gian thực hiện từ tháng 4 đến tháng 10/2017.
  • Đề tài:   “Phát triển chương trình đào tạo quản lý một số triệu chứng bệnh thông thường cho dược sỹ cộng đồng tại Việt Nam” được tài trợ bởi Tổ chức Y tế thế giới, thời gian thực hiện từ tháng 11/2020 đến hết tháng 03/2021.


01-12-2022

314 0 | A- A A+ | SHARE_ON_FACE_BOOK_LABEL