Thông báo chương trình tài trợ NCCB trong Khoa học tự hiên và kỹ thuật năm 2018 - đợt 2

​Trong khuôn khổ Chương trình tài trợ nghiên cứu cơ bản trong khoa học tự nhiên và kỹ thuật, Quỹ Phát triển khoa học và công nghệ Quốc gia có kế hoạch đánh giá xét chọn và tài trợ năm 2018 - đợt 2.

Kế hoạch thực hiện như sau:​
Tiếp nhận hồ sơ: Từ ngày 20/4/2018 đến 17h00 ngày 29/6/2018
Đánh giá xét chọn: tháng 7-9/2018
Công bố kết quả xét chọn: tháng 10/2018
Hoàn chỉnh hồ sơ, ký hợp đồng: tháng 12/2018-1/2019
Trường Đại học Dược Hà Nội thông báo đến các giảng viên, nghiên cứu viên thông tin trên.
 Kế hoạch đánh giá xét chọn và tài trợ năm 2018 - đợt 2 Xem tại đây


02-05-2018

17 0 | A- A A+ | SHARE_ON_FACE_BOOK_LABEL