Đề cử xét trao tặng Giải thưởng Kovalevskaia năm 2018

​Theo công văn số 833/K2ĐT-KHCN ngày 05/9/2018 của Cục Khoa học công nghệ và Đào tạo về việc đề cử xét trao tặng Giải thưởng Kovalevskaia năm 2018, Nhà trường xin thông báo tới các đơn vị, cá nhân quan tâm tới giải thưởng trên được biết

Thời hạn nộp hồ sơ đề nghị xét thưởng về Cục Khoa học công nghệ và Đào tạo trước 16h30 ngày 10/11/2018.
Thông tin chi tiết về giải thưởng 1027(833K2ĐT-KHCN) Đề cử xét trao tặng Giải thưởng Kovalevskaia năm 2018.pdfXem tại đây


07-09-2018

12 0 | A- A A+ | SHARE_ON_FACE_BOOK_LABEL