Tham gia Hội nghị Dược Châu Á (AFPS)

Hội nghị Dược Châu Á diễn ra 8 - 10/11/2023 tại Hà Nội. Các Giảng viên Khoa đã tham gia báo cáo, giới thiệu poster kết quả của các lĩnh vực nghiên cứu

                      


11-11-2023

5 0 | A- A A+ | SHARE_ON_FACE_BOOK_LABEL