DANH SÁCH VIÊN CHỨC KHOA HÓA PHÂN TÍCH VÀ KIỂM NGHIỆM THUỐC

Khoa có 14 giảng viên là GS, PGS, TS, ThS và 6 kỹ thuật viên cử nhân, dược sĩ. Khoa có 1 PGS.TS kiêm nhiệm

TT

HỌ VÀ TÊN

Giới tính

CHỨC VỤ

NHIỆM VỤ

CÔNG TÁC

1

TS. Trần Nguyên Hà

Nữ

Trưởng Bộ môn

P. Bí thư CB

Quản lý, GV

2

PGS.TS. Phạm Thị Thanh Hà

Nữ

Giáo vụ SĐH

Quản lý, GV

3

PGS.TS. Vũ Đặng Hoàng

 

P. Trưởng BM

Giáo tài, Bí thư CB

Quản lý, GV

4

GS.TS. Thái Nguyễn Hùng Thu

 

 

Giảng viên

5

PGS.TS. Nguyễn Thị Kiều Anh

Nữ

 

Giảng viên

6

TS. Nguyễn Lâm Hồng

Nữ

 

Giảng viên

7

ThS. Vũ Tùng Lâm

 

 

Giảng viên

8

TS. Tống Thị Thanh Vượng

Nữ

 

Giảng viên

9

ThS. Nguyễn Thị Thùy Linh

Nữ

 

Giảng viên,

10

TS. Vũ Ngân Bình

Nữ

 

Giảng viên

11

TS. Đặng Thị Ngọc Lan

Nữ

Giáo vụ ĐH

Ủy viên CB

Giảng viên

12

TS. Phạm Lê Minh

 

Thư ký

Giảng viên

13

ThS. Ngô Minh Thúy

 

tổ trưởng CĐ

Giảng viên

14

ThS. Nguyễn Mai Hương

Nữ

 

Giảng viên

15

CN. Nguyễn Minh Cương

 

Chi ủy viên

KTV

16

DS. Ngô Phương Thúy

Nữ

Văn phòng phẩm

KTV

17

DS. Vũ Thị Minh Huệ

Nữ

Tổ nữ công

KTV (TTNC)

18

DS. Nguyễn Quang Thắng

 

 

KTV

19

DS. Nguyễn Thị Nhung

Nữ

 

KTV

20

DS. Nguyễn Đình Triều

 

 

KTV

21

PGS. TS. Lê Đình Chi

 

GV kiêm nhiệm

GV

         


01-10-2022

35 0 | A- A A+ | SHARE_ON_FACE_BOOK_LABEL