Tiếp đoàn Trường Đại học Y Cao Hùng, Đài loan

Nhằm xúc tiến cơ hội hợp tác trong đào tạo, nghiên cứu khoa học và phỏng vấn ứng viên cho học bổng đào tạo thạc sỹ/tiến sỹ năm học 2017, chiều ngày 18/1/2017, đoàn Trường Đại học Y Cao Hùng, Đài loan do Giáo sư Shou-Me​i Wu, Trưởng Khoa Dược, Đại học Y Cao Hùng dẫn đầu đã đến thăm và làm việc với Trường Đại học Dược Hà Nội.
​​

Tiếp đoàn về phía Trường Đại học Dược Hà Nội có PGS Nguyễn Mạnh Tuyển- Trưởng Bộ môn Dược học Cổ truyền, Thạc sỹ Đinh Thị Hiền Vân - Trưởng Phòng hợp tác quốc tế và Thạc sỹ Nguyễn Thị Linh Hà- chuyên viên phòng Hợp tác quốc tế.
Sau khi nghe giới thiệu tổng quan, các lĩnh vực nghiên cứu khoa học, trao đổi sinh viên của mỗi trường, hai bên đã cùng trao đổi, bàn bạc để tìm kiếm phương thức xúc tiến hợp tác song phương trong lĩnh vực khoa học dược. Giáo sư Wu mong muốn chia sẻ tài liệu giới thiệu về Trường Đại Học Y Cao Hùng để thu hút các sinh viên có nguyện vọng theo học sau đại học tại Đài Loan. Một ứng viên dự tuyển chương trình Thạc sỹ đã được phỏng vấn thành công nhưng chưa đưa ra quyết định chọn chuyên ngành nào nếu nhập học tại Đại học Y Cao Hùng.


25-01-2017

21 0 | A- A A+ | SHARE_ON_FACE_BOOK_LABEL