Thông tin về danh mục các dự án nghiên cứu liên quan đến COVID19 do OUCRU thực hiện

Thông tin về danh mục các dự án nghiên cứu liên quan đến COVID19 do Đơn vị Nghiên cứu Lâm sàng Đại học Oxford (OUCRU) đã và đang thực hiện tại Việt Nam, Indonesia và Nepal kèm Báo cáo tóm tắt bằng tiếng Việt và tiếng Anh dưới đây có thể là tài liệu tham khảo hữu ích nếu đơn vị quan tâm.


08-02-2022

35 0 | A- A A+ | SHARE_ON_FACE_BOOK_LABEL