Newton Fund Opportunities: NAFOSTED thong bao moi nop ho so nghien cuu ngan han tai Vuong Quoc Anh

Kính gửi các nhà quản lý và nhà khoa học,

Quỹ Newton Việt Nam trân trọng thông báo lời mời nộp hồ sơ của Quỹ NAFOSTED tài trợ cho các chương trình trao đổi nghiên cứu ngắn hạn (1-6 tháng) tại Vương quốc Anh, ngành kỹ thuật và ngành khoa học xã hội và nhân văn. Kính mời các nhà khoa học quan tâm xem thông báo chi tiết tại website của NAFOSTED:

Xin lưuý chương trình này sẽ hoàn toàn do Quỹ NAFOSTED tiếp nhận hồ sơ, đánh giá và tài trợ. Thời gian nhận hồ sơ: 15/11 – 15/12/2015.

Nếu có bất kỳ thông tin nào chưa rõ, xin vui lòng liên hệ với cán bộ của ĐSQ Anh hoặc Quỹ NAFOSTED.


Phan Thi Lien Huong (Ms.) | Research and Innovation Programme Manager |

British Embassy HanoiCentral Building 31 Hai Ba Trung Hanoi | Vietnam |

Email: phan.huong@fco.gov.uk | T: +84 4 3936 0500 ext 2297 | Mob: +84 (0) 904 461 817 | FTN: 8493 2297 |

Website: gov.uk/world/vietnam | Follow the British Embassy sites on FacebookBlogandFlickr

Newton-Fund-Master-rgb - Copy

www.newtonfund.ac.uk


23-10-2015

28 0 | A- A A+ | SHARE_ON_FACE_BOOK_LABEL