Khoá đào tạo sau đại học về Cảnh giác dược do giảng viên Pháp giảng dạy

Từ ngày 19 đến ngày 22/11/2012, Trường Đại học Dược Hà Nội đã tổ chức Khoá học đào tạo sau đại học về Cảnh giác dược trong khuôn khổ chương trình DU hợp tác với Đại sứ quán Pháp tại Hà Nội. Khoá học do 2 giảng viên là GS Michel Ollagnier và TS Salvo Francesco của Đại học Bordeaux Segalen giảng dạy cùng với sự hỗ trợ/ phiên dịch của một số giảng viên của Trường là TS Lê Đình Chi, DS Nguyễn Vĩnh Nam và TS Nguyễn Thành Hải. Học viên của khoá học là một số cán bộ của Trường và các học viên lớp cao học 17. Kết thúc khoá học, 30 học viên đã được trang bị các kiến thức cơ bản về cảnh giác dược & hệ thống cảnh giác dược và được cấp chứng chỉ tham dự khoá học.


cac giang vien và can bo to chuc lop hoc.jpg

Các giảng viên và cán bộ tổ chức lớp học
Các h_c viên nh_n ch_ng ch_ tham gia khoá h_c ( ti_p ).jpg
 Các học viên tham gia lớp học
Các h_c viên nh_n ch_ng ch_ tham gia khoá h_c (ti_p).jpg
 Các học viên tham gia lớp học
Các h_c viên nh_n ch_ng ch_ tham gia khoá h_c.jpg
 Các học viên tham gia lớp học
PGS Thái Nguy_n Hùng Thu tuyên b_ b_ gi_ng và g_i l_i cám _n t_i các gi_ng viên.jpg
 PGS.TS Thái Nguyễn Hùng Thu tuyên bố bế giảng khóa học và cảm ơn các giảng viên30-11-2012

50 0 | A- A A+ | SHARE_ON_FACE_BOOK_LABEL