Chuỗi hội thảo PDSS lần thứ tư về hai chủ đề “e-Learning: Giảng dạy và Học tập cho Thế giớiThế kỷ 21” và Đảm bảo Đánh giá Chất lượng

​​ Vietnam eLearning workshop April 2012[1].docxVietnam eLearning workshop April 2012[1].docx

​​ PDSS_Partners_Invitations Hanoi 24 04 12_2.pdfPDSS_Partners_Invitations Hanoi 24 04 12_2.pdf


12-12-2013

40 0 | A- A A+ | SHARE_ON_FACE_BOOK_LABEL