Buổi làm việc với Đoàn Tham tán Khoa học, Văn phòng Kinh tế và Văn hóa Đài Loan tại Trường Đại học Dược Hà Nội.

Ngày 25/12/2015, Hiệu trưởng trường Đại học Dược Hà Nội đã có buổi làm việc với TS. Tung Yi Lee, Tham tán khoa học, Giám đốc, văn phòng Kinh tế và Văn hóa Đài Loan tại Hà Nội, Việt Nam.

Sau khi chào hỏi, PGS.TS Nguyễn Đăng Hòa đã giới thiệu sơ lược về Trường Đại học Dược Hà Nội và các hoạt động hợp tác của Trường với Đài loan. Ông cũng bày tỏ mong muốn mở rộng hợp tác với các Trường Đại học Dược của Đài Loan về nghiên cứu khoa học và trao đổi giảng viên, sinh viên. Ông Tung Yi Lee cũng bày tỏ mong muốn thúc đẩy hợp tác trong lĩnh vực y dược giữa các trường đại học của Đài Loan với các trường đại học y dược của Việt Nam, đặc biệt trong xúc tiến phát triển các dự án nghiên cứu nghị định thư trong lĩnh vực công nghệ Nano và công nghệ Sinh học.

Buổi làm việc đã mở ra hướng đi mới trong mối quan hệ của trường Đại học Dược Hà Nội với các trường đại học y dược Đài loan. Hai bên sẽ trao đổi và lên chương trình cho chuyến thăm của trường Đại học Y Taipei vào tháng 3/2016.

Capture.PNG


11-01-2016

25 0 | A- A A+ | SHARE_ON_FACE_BOOK_LABEL