Thông báo về việc tiếp sinh viên

​Phòng Khảo thí và Kiểm định chất lượng sẽ tiếp và giải quyết các công việc của sinh viên có liên quan đến Phòng vào các buổi sáng từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần:
- Thời gian: 9h - 11h
Phòng xin thông báo đến toàn thể các lớp sinh viên trong Trường biết và thực hiện.


16-03-2016

55 0 | A- A A+ | SHARE_ON_FACE_BOOK_LABEL