Các quy trình tổ chức thi kết thúc học phần

​​ Quy trinh to chuc thi ket thuc hoc phan bang hinh thuc trac nghiem tren may tinh.pdfQuy trinh to chuc thi ket thuc hoc phan bang hinh thuc trac nghiem tren may tinh.pdf

​​ Cac bieu mau ban hanh kem theo Quy trinh thi tu luan.pdfCac bieu mau ban hanh kem theo Quy trinh thi tu luan.pdf

​​ Quy trinh to chuc thi ket thuc học phan bang hinh thuc tu luan.pdfQuy trinh to chuc thi ket thuc học phan bang hinh thuc tu luan.pdf


18-05-2017

90 0 | A- A A+ | SHARE_ON_FACE_BOOK_LABEL