Kế hoạch tổ chức cuộc thi " Tìm hiểu về hoạt động Đảm bảo chất lượng theo AUN-QA tại Trường Đại học Dược Hà Nội

         KẾ HOẠCH TỔ CHỨC

Cuộc thi tìm hiểu về hoạt động Đảm bảo chất lượng theo AUN-QA
tại Trường Đại học Dược Hà Nội

 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích:

- Chuẩn bị cho Đánh giá chương trình đào tạo của Trường theo bộ tiêu chuẩn AUN-QA;

- Tuyên truyền, quảng bá cho sinh viên về sứ mệnh, tầm nhìn, giá trị cốt lõi, triết lý giáo dục của Trường, các hoạt động Đảm bảo chất lượng bên trong và đáp ứngyêu cầu của Bộ tiêu chuẩn đánh giá chất lượng CTĐT của AUN-QA.

2. Yêu cầu:

- Nội dung cuộc thi thiết phải thực, phù hợp với trình độ, mức độ hiểu biết của sinh viên. Thu hút được sự quan tâm, nhiệt tình tham gia của sinh viên toàn trường.

- Cuộc thi được tổ chức đảm bảo thời gian và chuyên môn, đạt chất lượng, hiệu quả, đảm bảo công bằng, minh bạch.

II. NỘI DUNG, ĐỐI TƯỢNG, HÌNH THỨC

1. Nội dung:

Bộ tiêu chuẩn đánh giá chất lượng chương trình đào tạo theo AUN-QA và các hoạt động đảm bảo chất lượng tại trường học.

- Vai trò của người học trong hoạt động đảm bảo chất lượng giáo dục tại Trường Đại học Dược Hà Nội

2. Đối tượng dự thi:

100% sinh viên trong Trường.

3. Hình thức:

Cuộc thi được tổ chức thành 2 vòng:

3.1. Vòng 1: Vòng thi tuần

- Thời gian: từ 01/4-07/4/2023

- Hình thức:  thi trắc nghiệm online

Sinh viên làm bài thi trắc nghiệm online bằng tài khoản cá nhân bằng phần mềm Micosoft Forms.

- Cơ cấu giải thưởng:

            + Giải tập thể: 5 giải (chia theo khóa)

            + Giải cá nhân: 15 giải (sinh viên có thành tích tốt nhất của mỗi khóa)

3.2. Vòng 2: Vòng chung kết

- Thời gian: 22/4-11/5/2023

- Hình thức: 10 đội thi đại diện cho các lớp sinh viên tham gia vòng chung kết với 2 phần thi:

- Phần1:  xây dựng clip theo chủ đề

- Phần 2: thi sân khấu trực tiếp

- Cơ cấu giải thưởng: 1 giải Nhất, 1 giải Nhì, 2 giải Ba, 6 giải Phụ.

III. TIẾN ĐỘ THỰC HIỆN

Thời gian

Nội dung

Đơn vị chủ trì

Đơn vị phối hợp

01/3-08/3/2024

Xây dựng kế hoạch, QĐ thành lập BTC cuộc thi

P. CTHVSV - YT

P. ĐBCL&KT

08/3-26/3/2024

Chuẩn bị nội dung, tài liệu tham khảo cho cuộc thi; Xây dựng câu hỏi, bài thi trắc nghiệm

P. ĐBCL&KT

 

26/3-30/3/2024

Duyệt câu hỏi, nội dung thi

BTC

 

08/3-30/3/2024

Truyền thông cuộc thi, thông báo thể lệ vòng 1

P. CTHVSV - YT

ĐTN, HSV

01/4-07/4/2024

Thi vòng 1

P. ĐBCL&KT

P. CTHVSV-YT, P. TTTT-TV

08/4-11/4/2024

Tổng hợp và thông báo kết quả vòng 1

P. CTHVSV-YT

P. ĐBCL&KT

12/4-19/4/2024

Truyền thông cuộc thi, thông báo thể lệ vòng 2 và thành lập đội tuyển dự thi

P. CTHVSV-YT

P. ĐBCL&KT

20/4-28/4/20224

Chuẩn bị và đăng tải clip dự thi vòng 2

P. CTHVSV-YT

P. TTTT-TV

28/4-05/5/2024

Bình chọn và chấm điểm phần clip.

BTC

P. CTHVSV-YT,

P. ĐBCL&KT

06/5-09/5/2024

Tổng hợp điểm bình chọn và điểm chấm từ BGK cho nội dung clip.

P. CTHVSV-YT

P. ĐBCL&KT,

P. TTTT-TV

10/5/2024

Tổ chức vòng 2 (sân khấu) và trao giải

BTC

P. CTHVSV-YT

P. ĐBCL&KT,

P.TTTT-TV, ĐTN, HSV

Từ 11/5/2024

Tiếp tục tổ chức truyền thông về cuộc thi

P. CTHVSV-YT

P. ĐBCL&KT

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Phòng Công tác học viên, sinh viên – Y tế

- Xây dựng kế hoạch, dự trù kinh phí, xây dựng thể lệ cuộc thi.

- Thông báo thể lệ cuộc thi, tuyên truyền, đôn đốc, nhắc nhở sinh viên tham gia một cách tích cực, đầy đủ, đạt hiệu quả tuyên truyền cao.

- Phối hợp với các đơn vị để triển khai các vòng thi thành công, hiệu quả.

- Đầu mối trình Ban Giám hiệu khen thưởng, cấp giấy chứng nhận cho các cá nhân/tập thể đạt giải.

2. Phòng Đảm bảo chất lượng & Khảo thí

- Đầu mối phụ trách xây dựng nội dung, câu hỏi cho các vòng thi.

- Xây dựng các văn bản tham khảo, tuyên truyền về mặt nội dung liên quan đến cuộc thi

- Phối hợp với Trung tâm thông tin thư viện trong thiết kế bài thi trắc nghiệm cho vòng 1.

3. Phòng quản lý đào tạo

- Phối hợp xây dựng nội dung, tài liệu tham khảo.

- Cung cấp thông tin, tư vấn hỗ trợ người học trong quá trình xây dựng clip tham gia cuộc thi (nếu cần).

4. Trung tâm thông tin – Thư viện

- Hỗ trợ xây dựng form để tiến hành thi trắc nghiệm online, hỗ trợ tổng hợp kết quả các vòng thi.

- Viết bài truyền thông về cuộc thi trong suốt quá trình diễn ra cuộc thi.

5. Đoàn Thanh niên, Hội sinh viên:

- Tổ chức tuyên truyền về cuộc thi trên các kênh thông tin chính thức của Đoàn Thanh niên và Hội sinh viên.

- Phối hợp tổ chức các vòng thi.

 

 


27-03-2024

77 0 | A- A A+ | SHARE_ON_FACE_BOOK_LABEL