Lý lịch khoa học - GV Bộ môn Thực vật

TT Họ và tên Năm đạt học vị Năm phong học hàm Lý lịch khoa học Email
1 TS. Hoàng Quỳnh Hoa 2010   Xem nội dung hoahq@hup.edu.vn
2 PGS.TS. Trần Văn Ơn 2003 2012 Xem nội dung ontv@hup.edu.vn
3 ThS. Nghiêm Đức Trọng 2014   Xem nội dung ductrongeb@hup.edu.vn
4 ThS. Phạm Thị Linh Giang 2019   Xem nội dung giangptl@hup.edu.vn
5 ThS. Lê Thiên Kim 2019   Xem nội dung kimlt@hup.edu.vn


30-05-2022

232 0 | A- A A+ | SHARE_ON_FACE_BOOK_LABEL